Inovační technologie

V letošním roce jsme rozšířili robotickou aplikační technologii o další samostatnou materiálovou cestu s vlastní lakovací pistolí. Díky této úpravě jsme schopni roboticky aplikovat povlaky wet-in-wet (mokré-do-mokrého) efektivním způsobem. Tento způsob aplikace se primárně využívá při povlakování 2-vrstvých systémů na bázi Sol-gel technologie.

nahoru