ISO certifikace

V měsíci prosinec 2017 proběhla recertifikace našeho závodu dle normy ISO 9001:2015 s výborným výsledkem. V procesu přípravy na audit opakované certifikace byly podle nové normy provedeny také interní audity a přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením.

nahoru