NOVÝ MIKROSKOP

Kolegové z oddělení kvality získali nový mikroskop Arsenal, model LPT 3113i-T, který slouží k pozorování plochých průhledných i neprůhledných předmětů v dopadajícím i procházejícím světle a také v polarizovaném světle. V naší firmě se bude využívat zejména pro analýzu vzorků s cílem zjistit tloušťky jednotlivých vrstev povlaků a také tam, kde standardní metodou magnetické indukce nelze změřit (např. plastové dílce). Další důležitá role mikroskopu bude při zjišťování typů a rozsahu vad povlaků (praskliny, pory atd…) a následném vytváření reportů pro zákazníky.

nahoru