TECHNICOAT Czech Republic s.r.o.

S účinností k 1. 7. 2016 je v obchodním rejstříku zapsána skutečnost, že došlo k rozdělení společnosti TECHNICOAT s.r.o., IČO 25924907, se sídlem Planá 87, České Budějovice, 370 01 sloučením se společností TECHNICOAT Czech Republic s.r.o., IČO 04160100, se sídlem Planá 87, České Budějovice, 370 01. Znění projektu je zveřejněno u obou zúčastněných společností ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Počínaje 1. 7. 2016 zajišťuje výrobní činnost na území České republiky výlučně společnost TECHNICOAT Czech Republic s.r.o. Výroba bude nadále probíhat za nezměněných podmínek (platná osvědčení ISO, stejní zaměstnanci i technologie) s tím, že i kontaktní osoby zůstávají stejné. Změna se však dotýká identifikace obchodního partnera a tím i změny bankovního spojení, tj. od 1. 7. 2016 budou vystavovány daňové doklady a přijímány objednávky povlakování výlučně společností TECHNICOAT Czech Republic s.r.o.,

IČ: 04160100, se sídlem Planá 87, České Budějovice, 370 01.

Veškeré záruky za doposud provedené práce a dodané zboží zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu a mohou být uplatněny u TECHNICOAT s.r.o. i TECHNICOAT Czech Republic s.r.o.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se projektu přeměny a jeho možného vlivu na další spolupráci, kontaktujte nás prosím.

nahoru