Kontrola kvality

Kontrola kvality je nedílnou součástí výroby a vychází ze stanovených požadavků užitné hodnoty finálního výrobku. Kontrola jednotlivých technologických kroků odpovídající předpisům a požadované jakosti zajistí požadované funkce povlakového systému. Pro správné provádění této kontrolní činnosti je samozřejmostí pravidelné proškolování našeho kvalifikovaného personálu.

Naši kvalifikovaní pracovníci provádějí následující úkony při kontrole kvality:

 • Měření tloušťky povlaku (5-1500 µm)
 • Kontrola správného vypálení povlaku
 • Kontrola adheze povlaku k podkladovému materiálu
 • Kontrola čistoty otvorů s použitím boroskopu, který kontroluje vrtaný otvor po celé délce
 • Měření čistoty povrchů za použití Breslovy metody
 • Identifikační kontrola
 • Rozměrová kontrola
 • Funkční kontrola
 • Měření měrné vodivosti
 • Rozbory lázní na fosfátovacích linkách

 

Plníme požadavky následujících norem:

 • Životní prostředí, předúprava: ISO 8502, ISO 8501, ISO 8503, SSPC SP3, SSPC SP5, SSPC SP10, ASTM D-4285, ASTM D-4940, NACE RP-0287
 • Fosfátování: ISO 9717, ISO 3892
 • Tloušťka povlaku: ISO 2178, ISO 2808, ASTM D-1186, ISO 19840
 • Adheze povlaku: ISO 2409, ASTM D-3359, ISO 4624, ASTM D-4541
 • Porozita povlaku: ISO 29601, NACE RP-0188, ASTM D-5162, ASTM D-4787
 • Odolnost povlaku: ISO 9227, ASTM B-117
 • Inspektor Frosio NS 476 – level III.
nahoru