Fosfátování

Používáme následující fosfátovací linky s protiproudým oplachem:

  • Mn-Ph         Manganofosfátovací linka
  • Zn-Ph         Zinkofosfátovací linka

Fosfátování probíhá dle normy EN 12476 a ISO 9717. Jedná se o strukturou jemně až středně zrnitý fosfát manganu.

Maximální rozměr fosfátovaného dílce je 1,5 x 1,5 x 1,7 m (šířka/šířka/výška) a maximální váha dílce je 5.000 kg. 

Fosfátování (též fosfatizace) je chemický proces, při němž se na čistém, kovovém (obvykle ocelovém) povrchu vytvářejí povlaky. Povlaky vzniklé fosfátováním jsou elektricky nevodivé, a proto snižují velikost korozního proudu. Ve vodě ani v organických rozpouštědlech nejsou rozpustné a mají velmi dobrou soudružnost se základním kovem.

Krystalické fosfátové vrstvy, vznikající při fosfatizaci na povrchu, mohou plnit několik důležitých funkcí:

  • vytvářet dobrou antikorozní ochranu kovových součástí
  • při tváření ocelových předmětů za studena, např. před tažením trubek, zlepšovat přilnavost maziva k povrchu a snižovat tření
  • před lakováním zlepšovat přilnavost nátěrové hmoty k povrchu kovu a zabraňovat podrezivění nátěrů
  • snížit tření – používají se k úpravě ocelových pohyblivých strojních součástí při jejich záběhu
  • sloužit jako elektrické izolátory

 

Technologie fosfátování slouží jako antikorozní ochrana

Fosfátování jako ochrana před korozí ve spojení s impregnací se využívá k ochraně hromadně vyráběných strojních součástí proti korozi. Krystalický charakter fosfátové vrstvy navíc umožňuje vázat na povrch mnohem více impregnačního prostředku. Vázané množství je tím větší, čím je fosfátová vrstva silnější. Konečnou operací je impregnace fosfátové vrstvy olejem, vazelínou nebo vosky.

Fosfátování před tvářením kovů za studena
Při této aplikaci působí fosfátová vrstva ve spojení s vhodnými mazivy jako mezivrstva, která snižuje tření mezi nástrojem a tvářeným výrobkem. Aby došlo k přeměně fosfátové vrstvy na vrstvu s požadovanými mazacími vlastnostmi, musí se fosfátované předměty ponořit do horkého roztoku mýdla. Fosfátová vrstva absorbuje mýdlo a také s ním reaguje za vzniku nerozpustných zinečnatých mýdel.

Fosfátování jako úprava povrchu před nanášením nátěrových hmot
Zvýšení korozní odolnosti lakovaného fosfátovaného povrchu je dosaženo tím, že fosfátová vrstva zabraňuje „podrezavění“ nátěru a zvyšuje jeho přilnavost ke kovovému povrchu.
Z hlediska ochrany proti korozi by bylo nejúčinnější použít tlustou fosfátovou vrstvu. U takových vrstev však dochází k uvolňování jednotlivých krystalů, a tím i k trhání nátěru. Proto se doporučuje, aby tloušťka fosfátových vrstev byla co nejmenší.

Fosfátování pohyblivých součástí před zabíháním
Tato technologie je určena pro fosfátování pohyblivých strojních součástí, aby se usnadnil záběh. Fosfatizační přípravek obsahuje jako hlavní složku mangan a vytváří na povrchu oceli vrstvu fosforečnanu manganatého, která má ve srovnání s běžnými fosfátovými vrstvami obsahujícími zinek větší tvrdost a v důsledku odlišné krystalické struktury i větší nasákavost pro olej. Fosfátová vrstva zkracuje dobu záběhu, zmenšuje opotřebení součásti a snižuje i hlučnost chodu motoru.

 

nahoru