Dozorový audit ISO

Ve dnech 19. a 20. ledna 2022  u nás proběhl dozorový audit systému řízení jakosti. Závěry auditu byly bez připomínek. Lze tedy konstatovat, že náš systém řízení kvality je správně implementován a je plně funkční.

nahoru