Formularz zapytania

Potrzebuję pomocy

Przetwarzanie danych osobowych
Kiedy wypełnisz swoje danych osobowe, firma TECHNICOAT s.r.o. stanie się ich administratorem. Na podstawie tytułu prawnego udzielonej zgody rejestrujemy E-mail, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, aż do wycofania Twojej zgody. Dane te przetwarzamy w celu wystawienia oferty, zamówienia lub umowy handlowej.
Twoje prawa
Masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, a także możesz zażądać skorygowania podanych danych osobowych, poprosić o oświadczenie o posiadanych przez nas danych osobowych lub o usunięcie danych osobowych, jeśli to będzie możliwe. Jeśli następuje automatyczne przetwarzanie, masz prawo do przenoszenia danych, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli udzielisz nam zgody na przetwarzanie jakichkolwiek swoich danych osobowych, informujemy Cię, że możesz odwołać tę zgodę w przyszłości w dowolnym momencie, obowiązkiem administratora jest usunięcie tych informacji, a po tym fakcie ich nieprzetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Nadzoru (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z tym przetwarzaniem. Swoje wnioski możesz kierować na email: info@technicoat.cz lub pod adres naszej spółki: TECHNICOAT s.r.o., Planá 87, 37001 České Budějovice, Republika Czeska.
w górę