Historia

1980-1989

 • Państwowy Instytut Badawczy Ochrony Materiałów pod kierownictwem inż. Peterka wprowadza w Tiba Slovany, w zakładzie 22, stanowisko do pokrywania powłokami PTFE. Służyło ono całemu przemysłowi włókienniczemu w Czechosłowacji do pokrywania powłoką Teflon® cylindrów suszących.

1992

 • Tiba Slovany, zakład 22 został sprywatyzowany przez Karla Bičišta i 2 pozostałych wspólników, nazwa zostaje zmieniona na PVP Slovany. Firma produkuje maszyny włókiennicze, urządzenia energetyczne i materiały wykończeniowe, które stanowią mniej niż 10% całkowitej sprzedaży.

1994

 • Po śmierci Karola Bičištěho większościowy udział w PVP Slovany przechodzi na jego dzieci. Córka Karolína Bičišťová bierze aktywny udział w pracach spółki. Ze swoim przyszłym mężem, Martinem Kortusem i dwoma współpracownikami uczestniczą w procesie restrukturyzacji spółki.

1995

 • Martin Kortus mianowany dyrektorem spółki, kupuje 20% udziałów w spółce, rozwija branżę wykończeń powierzchniowych. Nawiązane zostają kontakty ze znaczącymi dostawcami i klientami.

1997

 • Firma otrzymuje pierwsze zlecenie dla sektora ropy i gazu, dochodzi do kolejnego etapu w rozwoju obróbki powierzchniowej – zakupu technologii fosfatowania.

1999

 • Powstaje spółka TECHNICOAT s.r.o. z siedzibą w Homolach (Czeskie Budziejowice) specjalizująca się w wykańczaniu powierzchni za pomocą fluoropolimerów,. Jedynym akcjonariuszem zostaje Ing. Martin Kortus. Następuje odłączenie sekcji wykończenia powierzchniowego od PVP Slovany.

1999-2001

 • Wejście inwestora zagranicznego IBG Monforts do spółki Technicoat s.r.o., inwestycje w technologie wykończeniowe.

2003

 • Uzyskanie, jako pierwsza firma w Europie Środkowej i Wschodniej, licencji DuPont Industrial Applicator.

2003-2010

 • Rozwój firmy w przemyśle naftowym i gazowym, uzyskanie ważnych certyfikatów, pozyskanie znaczących klientów.

2005

 • Otwarcie filii w Polsce.

2007

 • Otwarcie filii w Rumunii.

2010

 • Odejście wspólnika IBG Monforts ze spłatą jego akcji i wejście inwestora Adelhelm Group, który jest wiodącym dostawcą powłok funkcjonalnych w Europie.
ADELHELM Group

 

2011-2012

 • Wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego, przeprowadzka spółki do gminy Planá w pobliżu Czeskich Budziejowic. 

2013

 • Nabycie robota do automatycznego nakładania powłok.

2014

 • Rozwijanie powlekania luźnych części z tworzyw sztucznych, rozwój półautomatycznego powlekania przemysłowych form i blach.

2015

 • Powstanie spółki zależnej TECHNICOAT Bakeware s.r.o., która specjalizuje się w dostawach dla przemysłu piekarniczego powłok TECHNICOAT®.

2016

 • Powstanie filii Technicoat Indie.

2019

 • Nowa hala produkcyjna w Polsce.
w górę