Fosforanowanie

Korzystamy z następujących linii do fosforanowania z płukaniem:

Mn-Ph linia do fosforanowania manganowego

Zn-Ph linia do fosforanowania cynkowego

Fosforanowanie jest wykonywane według normy EN 12476 i ISO 9717. Chodzi o strukturę fosforanu manganu od bardzo drobnej do średnioziarnistej.

Wymiary maksymalne elementu poddawanego fosforanowaniu to 1,5 x 1,5 x 1,7 m (szerokość / szerokość / wysokość) a jego maksymalna waga wynosi 5,000 kg.

Fosforanowanie (również fosfatowanie) jest procesem chemicznym, podczas którego na czystym metalu (zwykle stali) powstają powłoki. Powłoki utworzone przez fosforanowanie są elektrycznie nieprzewodzące, a zatem zmniejszają wielkość prądu korozyjnego. W wodzie lub w rozpuszczalnikach organicznych nie są rozpuszczalne i bardzo dobrze przylegają do metalu rodzimego.

Powłoki fosforanowe krystaliczne powstałe podczas fosforanowania powierzchni mogą spełniać kilka ważnych funkcji:

  • stanowić dobrą ochronę antykorozyjną metalowych części
  • podczas obróbki stali na zimno, na przykład przy ciągnieniu rury, poprawiać przyczepność środka smarującego powierzchnię i zmniejszać tarcie
  • przy lakierowaniu poprawiać przyczepność powłoki do powierzchni metalu i zapobiegać rdzewieniu
  • zmniejszać tarcie – korzystne przy regulacji stalowych ruchomych części maszyn, podczas ich pracy
  • stanowić izolację elektryczną

Fosforanowanie jako ochrona antykorozyjna
Fosforanowanie jako ochrona przed korozją w połączeniu z impregnacją służy do ochrony części maszyn przed korozją. Postać krystaliczna powłoki fosforanowej pozwala na związanie się z powierzchnią impregnatu. Ilość związana jest tym większa, im mocniejsza jest warstwa fosforanowa. Operacją końcową jest impregnacja powłoki fosforanowej za pomocą oleju, tłuszczu lub wosku.

Fosforanowanie przed obróbką metalu na zimno
W tym zastosowaniu warstwa fosforanu działa w połączeniu z odpowiednimi smarami jako warstwa pośrednia, która zmniejsza tarcie pomiędzy narzędziem a formowanym produktem. W celu przekształcenia warstwy fosforanowej na warstwę o pożądanych właściwościach smarujących, fosforanowane przedmioty zanurza się w roztworze gorącego mydła. Fosforanowa warstwa absorbuje mydło, a także reaguje z nim tworząc nierozpuszczalne mydliny cynkowe.

Fosforanowanie jako obróbka powierzchniowa przed nałożeniem farb
Poprawę odporności na korozję malowanych fosforanowanych powierzchni uzyskuje się, ponieważ fosforanowa warstwa zapobiega „korodowaniu” powłok farby i zwiększa jej przyczepność do powierzchni metalowych.

Z punktu widzenia ochrony antykorozyjnej najbardziej skuteczne będzie zastosowanie grubej warstwy fosforanów. W przypadku takich warstw dochodzi jednak do uwolnienia pojedynczych kryształów, a tym samym przerwania ciągłości powłoki. Dlatego też zaleca się, aby grubość powłoki fosforanowej była jak najmniejsza.

Fosforanowanie ruchomych części przed uruchomieniem

Ta technologia jest przeznaczona do fosforanowania ruchomych części urządzenia w celu ułatwienia rozruchu. Preparat do fosforanowania zawiera mangan, który jest jogo głównym składnikiem i tworzy na powierzchni stali warstwę fosforanu manganu, która w porównaniu z konwencjonalnymi warstwami fosforanu cynku ma większą twardość, a więc inną strukturę krystaliczną i większą chłonność w stosunku do oleju. Fosforanowa warstwa skraca czas rozruchu, zmniejsza zużycie elementów i redukuje hałas pracy silnika.

w górę