Powłoki PTFE

Fluoroplasty, powszechnie znane pod marką Teflon, są stosowane w większości powłok na różnych materiałach. Politetrafluoroetylen (PTFE) należy do polimerów fluorowanych i ma doskonałe właściwości ślizgowe, antykorozyjne i antyadhezyjne oraz jest bardzo odporny na temperaturę i chemikalia. Dzięki tym właściwościom PTFE jest stosowany do akcesoriów kuchennych, ale także do wielu części w przemyśle motoryzacyjnym oraz do osprzętu w środowisku silnie korozyjnym i intensywnym cieplnie.

Jesteśmy specjalistami w zakresie aplikacji PTFE – mamy ponad 25-letnie doświadczenie. Skupiamy się głównie na powlekaniu komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Powłoki PTFE zapewniają tzw. „suche smarowanie“ o określonym współczynniku tarcia. Pokryte powierzchnie mają właściwości antykorozyjne, są nieprzewodzące elektrycznie, odporne na chemikalia, niezwilżalne itp.

Jeśli potrzebujesz informacji na temat powłoki PTFE, skontaktuj się z nami.

w górę