Powlekanie

Powlekanie wykonuje się kładąc od jednej do pięciu warstw, w zależności od wymaganych właściwości produktu końcowego. Stosownie do wymagań klienta, możliwe jest stosowanie różnych typów powłok proszkowych w różnych kolorach. Nakładamy powłoki fluoropolimerowe PTFE, PFA, FEP, ETFE, E-CTFE, PA-11, PEEK, Epoxy i inne. Oferujemy ponad 70 typów powłok. Stosujemy powłoki od firm Chemours, PPG, Daikin, Solvay, Arkema, Ilag, Everlube, DowCorning, Klüber i Weilburger.

Powlekanie jest realizowane w jeden następujących sposobów:

  • natryskiwanie ręczne (powlekanie dyfuzyjne lub proszkowe)
  • półautomatyczna linia powlekania dyfuzyjnego z systemem zawieszek
  • automatyczna linia proszkowa
  • robot natryskowy do powlekania dyfuzyjnego – zamknięta komora do powlekania z systemem zawieszek
  • dip-spin do powlekania dyfuzyjnego
  • rotomat do powlekania dyfuzyjnego
  • elektrostatyczne powlekanie proszkowe lub dyfuzyjne

Nakładanie farb dyspersyjnych w kabinach lakierniczych i boksach.

Powłoki proszkowe są stosowane przez rozpylanie w polu elektrostatycznym. Dzięki zastosowaniu tego pola elektrostatycznego, cząstki proszku są naładowane elektrycznie, natomiast malowany przedmiot jest uziemiony. Powstała siła elektrostatyczna generuje wystarczającą warstwę proszku na obiekcie. Proszek utrzymuje się na miejscu, aż do momentu, gdy się stopi i przywrze do powierzchni.

w górę